Μοριακή ανίχνευση PCR

Ο δειγματοληπτικός έλεγχος για την ανίχνευση της ασθένειας κορωνοϊού 2019 (COVID-19) είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει την ανάλυση δειγμάτων για να εντοπιστεί η τρέχουσα ή η παρελθοντική παρουσία του ιού SARS-CoV-2. Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι δειγματοληπτικού ελέγχου για την ασθένεια: στον ένα γίνεται ο εντοπισμός της παρουσίας του ιού, ενώ στον άλλον γίνεται ο εντοπισμός της παρουσίας αντισωμάτων που παρήχθησαν κατά την ανταπόκριση του οργανισμού στη λοίμωξη.