Μικροβιολογικές εξετάσεις

 • Γενική εξέταση ούρων
 • Καλλιέργεια ούρων
 • Καλλιέργεια κολπικού επιχρίσματος
 • Καλλιέργεια ουρηθρικού επιχρίσματος
 • Καλλιέργεια σπέρματος
 • Καλλιέργεια κοπράνων
 • Καλλιέργεια φαρυγγικού
 • Καλλιέργεια πτυέλων
 • Απομόνωση και ταυτοποίηση μικροβίων
 • Έλεγχος ευαισθησίας στα αντιβιοτικά (αντιβιόγραμμα)
 • Έλεγχος για μυκόπλασμα ουρεάπλασμα, χλαμύδια
 • Παρασιτολογική κοπράνων
 • Ανίχνευση αίματος στα κόπρανα-Mayer κοπράνων