Κυτταρολογικές Εξετάσεις

Με τις κυτταρολογικές εξετάσεις ανιχνεύονται και εξετάζονται διάφορα βιολογικά υγρά ή επιχρίσματα, στα οποία εμπεριέχονται κύτταρα του οργανισμού, όπως για παράδειγμα ούρα, πτύελα, τραχηλικά επιχρίσματα, ασκιτικού υγρού, πλευριτικού υγρού, αρθρικού υγρού κ.ά..