Ιολογικός έλεγχος

Οι ιολογικές εξετάσεις για την ανίχνευση ιών :

  • Ηπατίτιδας Β
  • Ηπατίτιδας C
  • Σύφιλη
  • AIDS (HIV 1, HIV 2) IV
  • CMV
  • HTLV