Αιματολογικές - Βιοχημικές Εξετάσεις

Αιματολογικές εξετάσεις 

Οι Εξετάσεις αίματος και ούρων ή άλλων υγρών του σώματος είναι μια εργαστηριακή εξέταση που πραγματοποιείται σε αίμα που έχει προηγουμένως απομονωθεί από μια φλέβα στο αντιβράχιο με τη χρήση μιας βελόνας. Έχει σαν σκοπό την μέτρηση ουσιών και βιοχημικών παραγόντων, με σκοπό τη διάγνωση ασθενειών.
 
 • Γενική εξέταση αίματος
 • Βιταμίνη Β12 επίπεδα ορού
 • Φερριτίνη (Fer)
 • Φυλικό Οξύ επίπεδα ορού
 • Οροαντίδραση Coobs
 • Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης
 • Σίδηρος Ορού (Fe+++)
 • Ταχύτητα Καθιζήσεως Ερυθρών (ΤΚΕ)
 • Χρόνος Ροής-Πήξεως (Lee-White)
 • Χρόνος Προθρομβίνης (Quick)

Βιοχημικές εξετάσεις

Με τις βασικές αιματολογικές εξετάσεις είναι δυνατόν να μετρηθεί το Νάτριο, το Κάλιο, το Χλώριο, τα διττανθρακικά, η Ουρία αίματος, το Μαγνήσιο, η Κρεατινίνη και η Γλυκόζη στο αίμα. Μερικές φορές περιλαμβάνεται και το Ασβέστιο.

Μερικές εξετάσεις αίματος, όπως είναι αυτές για τη μέτρηση της Γλυκόζης ή της Χοληστερίνης, απαιτούν νηστεία οχτώ με δώδεκα ώρες πριν την αιμοληψία.

Στην πλειονότητα των εξετάσεων αίματος, το αίμα απομονώνεται από τη φλέβα του ασθενούς. Παρόλα αυτά άλλες πιο ειδικές δοκιμασίες, όπως η μέτρηση αερίου αρτηριακού αίματος, απαιτούν αίμα αρτηριακής προέλευσης. Η ανάλυση των αερίων του αρτηριακού αίματος χρησιμεύει στον έλεγχο των επιπέδων του αίματος σε Διοξείδιο του άνθρακα και Οξυγόνο, που σχετίζονται με την πνευμονική λειτουργία, αλλά και στη μέτρηση του PΗ του αίματος.

 • Αλδολάση (Αldolase, ADL)
 • Αλβουμίνη Oρού (ALB)
 • Aμινοτρανσφεράση Ασπαρτική (AST, SGOT)
 • Αμινοτρανσφεράση Αλανίνης (ALT, SGPT)
 • Αμυλάση (Amylase, AMS): Aυξημένες τιμές δείχνουν Παγκρεατίτιδα
 • Γαλακτική Δεϋδρογενάση LDH + Ισοένζυμα
 • Γάμμα Γλουταμυλική Τρανσπεπτιδάση γ-GT,ήGGT
 • Γλυκόζη (σάκχαρο) αίματος (GLU)
 • Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη (ΦΤ USA<7, ΦΤ ΕU<6,2)
 • Δοκιμασία ανοχής γλυκόζης
 • Κρεατινική Κινάση (CK)
 • Κρεατινική Φωσφοκινάση (CPK)
 • Κρεατική Φωσφοκινάση MB
 • Κρεατινίνη αίματος (CRE)
 • Λιπάση Ορού (LPS)
 • Ολική δεσμευτική ικανότητα Σιδήρου (TIBC)
 • Ουρία αίματος (URE)
 • Ουρικό Οξύ ορού (URCA)
 • Tριγλυκερίδια Ορού (ΤRI)
 • Φερριτίνη oρού (FER)
 • Φωσφατάση Όξινη Ολική (ACP)
 • Φωσφατάση Οξινη Προστατική Ορού
 • Χολερυθρίνη Ορού Ολική (ΤΒL)
 • Χολερυθρίνη Ορού Αμεση (DBL)
 • Χολερυθρίνη Ορού Εμμεση (ΙΒL )
 • Χολινεστεράση Ορού (Cholinesterase)
 • Χοληστερόλη Ορού (Cholesterol)
 • Χοληστερόλη LDL
 • Χοληστερόλη HDL